Powrót

22.03.2021 Ortofotomapa standardowa w układzie WGS84

W usłudze WMTS ortofotomapy standardowej dodaliśmy możliwość wyświetlania danych w układzie współrzędnych WGS84. Jest to uniwersalny dla całego świata układ współrzędnych geograficznych, który powszechnie stosowany jest w urządzeniach nawigacyjnych. Użytkownik łącząc się w oprogramowaniu GIS-owym z usługą ortofotomapy standardowej WMTS ma możliwość wyboru interesującego go układu, co zostało przedstawione poniżej na przykładzie oprogramowania QGIS:

Przypominamy również, aby korzystać z nowych usług sieciowych WMS i WMTS, które zapewniają dostęp do najnowszej ortofotomapy dostępnej w PZGiK.

Nowe usługi są dostępne pod adresami:

WMS: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolution

WMTS: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMTS/StandardResolution