Powrót

22.04.2020 Telekonferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie związane z koronawirusem i konieczność przełożenia Spotkania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowanego pierwotnie na 23-24 marca 2020 r., Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej realizowane w formie telekonferencji. Spotkanie odbędzie się 6 maja 2020 r. w godz. 10:00 – 15:00. Do wszystkich osób dotychczas zarejestrowanych na spotkanie, które miało odbyć się w marcu, na podany adres e-mail prześlemy niebawem niezbędne informacje techniczne dotyczące spotkania.

Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w trybie stacjonarnym przełożone niedawno na 1-2 czerwca 2020 r. odbędzie się dopiero 5-6 października 2020 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Dotychczasową rejestrację osób, które zgłosiły swój udział w konferencji uznajemy za ważną.