Powrót

23.04.2021 Dodanie warstw w usłudze WFS PRG-Jednostki Terytorialne

W usłudze WFS dotyczącej Państwowego Rejestru Granic dodaliśmy nowe warstwy oraz pogrupowaliśmy je tak, aby użytkownicy mogli w łatwy sposób odszukać i pobrać interesujący ich zbiór danych. Aktualnie usługa prezentuje warstwy, których nazwy rozpoczynają się od pierwszej litery grupy, do której przynależą. Wyróżniliśmy 7 grup tematycznych:

- Administracja

- Komendy policji

- Prokuratura

- Rejony statystyczne

- Sądy

- Urzędy

- Wody

 

Przypominamy, że usługa jest dostępna pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/PRG/WFS/AdministrativeBoundaries

W celu pobrania wybranych jednostek podziału terytorialnego kraju oraz granic specjalnych dla obszaru Polski można skorzystać z dowolnego oprogramowania z funkcją klienta WFS, np. QGIS.

Poniżej wskazano wizualizację jednego z dostępnych zbiorów danych oraz przykład nawiązania połączenia z usługą w oprogramowaniu QGIS.

Szczegóły dotyczące usług WFS publikowanych przez GUGiK są dostępne na stronie Geoportalu pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-pobierania-wfs