Powrót

22.04.2021 Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych w części dotyczącej „rejestru nazw geograficznych RP” dostosowany do obowiązującego rozporządzenia

Zespół GUGiK dostosował istniejącą bazę PRNG w części dotyczącej nazw geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wymogów obowiązującego od 26 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. poz. 273).

W „rejestrze nazw geograficznych RP” w szczególności dostosowania wymagał zakres informacyjny oraz sposób geometrycznej reprezentacji nazw. Część zmian to także zmiany porządkujące i ułatwiające czytelność danych, np. dodanie nowego atrybutu „identyfikator miejscowości nadrzędnej (SIMC)” dla tych nazw miejscowości, dla których jest ustalony.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia, prowadzona dotychczas baza PRNG powinna zostać dostosowana do obowiązujących przepisów nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Nową wersję plików danych „rejestru nazw geograficznych RP” można pobrać ze strony www.geoportal.gov.pl w warstwie „Dane do pobrania” – „Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych”. Dane plikowe są dostępne w formatach: GML, SHP, XLSX - oddzielnie dla nazw miejscowości i nazw obiektów fizjograficznych (nazwy dotyczące ukształtowania terenu, hydrografii, pokrycia terenu, budowli czy transportu).

Równocześnie trwają prace nad utworzeniem bazy PRNG w części dotyczącej polskojęzycznych nazwy obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej „rejestrem polskich nazw geograficznych świata”.