Powrót

22.04.2022 Nowa usługa WFS związana z Rejestrem Wniosków Decyzji i Zgłoszeń

Informujemy, że uruchomiono nowe wersje usług dotyczących danych z Rejestru Wniosków Decyzji i Zgłoszeń, prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Aktualne adresy usług to odpowiednio:

WMS - https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/GlownyUrzadNadzoruBudowlanego/RWDZ-WMS

WFS - https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/GlownyUrzadNadzoruBudowlanego/RWDZ-WFS

Usługi udostępniają informacje o wnioskach, decyzjach oraz zgłoszeniach w sprawach budowlanych. Zasięgi przestrzenne wniosków są przedstawione geometrią działki ewidencyjnej do której przypisywany był wniosek. Stąd niektóre obszary wniosków mogą nie pokrywać się z aktualnymi granicami działek (np. działka jest podzielona, a złożony wniosek dotyczył całej działki).

Dane z RWDE tak jak poprzednio są także zwizualizowane odpowiednią warstwą informacyjną w serwisie www.geoportal.gov.pl. Warstwa zamieszczona jest w serwisie www.geoportal.gov.pl, w grupie „Dane innych instytucji” -> „Główny Urząd Nadzoru Budowlanego” i jest generowana na podstawie wymienionej wyżej WMS, co zaprezentowano na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia zrzut z serwisu geoportal.gov.pl prezentujący zawartość warstwy „Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń”.

Ilustracja przedstawia zrzut z serwisu geoportal.gov.pl prezentujący zawartość warstwy „Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń” po przybliżeniu do konkretnej działki.

W celu pobrania danych dotyczących Rejestru Wniosków Decyzji i Zgłoszeń wzbogaconych lokalizacją przestrzenną można wykorzystać udostępnioną usługę WFS. Przykład wizualizacji pobranych danych w oprogramowaniu QGIS na tle danych ewidencji gruntów i budynków przedstawiono poniżej.

Ilustracja przedstawia zrzut z programu QGIS z podłączoną usługą WFS dotyczacą Rejestru Wniosków Decyzji i Zgłoszeń.