Powrót

22.07.2021 Aktualizacja sekcji „Dane” serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dokonaliśmy zmian w zakładce „Dane”, opisując szczegółowo wszystkie dane znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

W opisie danych znajdziemy także szczegółowe informacje o towarzyszących im usługach przeglądania i pobierania, co ułatwi użytkownikom wykorzystanie danych.