Powrót

22.07.2021 Nowe warstwa „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” w Geoportalu

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl dodaliśmy grupę warstw pod nazwą Programy rządowe, a w niej nową warstwę Program Oczyszczania Kraju z Azbestu.

Publikowane dane pochodzą z Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Dane w niej zawarte wynikają z informacji uzyskanych od właścicieli i użytkowników nieruchomości, na których są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Baza Azbestowa stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Jednocześnie informujemy, że kolejne dane z realizowanych programów rządowych będą umieszczane w warstwie Programy rządowe.