Powrót

22.07.2021 Rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zostało opublikowane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Główne zmiany wprowadzone rozporządzeniem dotyczą:

  1. dostosowania do postępu technologicznego w dziedzinie geodezji standardów technicznych zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, z uwzględnieniem stosowania współczesnych technologii pomiarowych;
  2. wprowadzenia prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r.