Powrót

22.09.2021 Pierwsze województwo w całości rozpoczęło proces cyfryzacji narad koordynacyjnych

Wszystkie powiaty z województwa opolskiego wdrożyły elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych. Obecnie w 8 powiatach województwa opolskiego narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, natomiast w 4 powiatach istnieje możliwość przeprowadzenia narady elektronicznej przy tradycyjnej formie złożenia wniosku.

Rysunek zawiera zrzut ekranu z serwisu geoportal.gov.pl na którym przedstawiono obszar Polski z wyrożnionym województwe opolskim. Na liście warstw serwisu wyróżniono warstwę informatyzacja ZUD, na której prezentowane są powiaty w których rozpoczęto porces cyfryzacji narad koordynacyjnych.

Stan informatyzacji narad można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Informatyzacja ZUD”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów”.

Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył system do prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej, a nie jest to widoczne na mapie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.