Powrót

22.10.2019 Łatwiejszy dostęp do informacji o usługach WMS i WMTS

Z myślą o ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług danych przestrzennych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, uporządkowana została sekcja „Usługi” w menu głównym serwisu www.geoportal.gov.pl.

W pozycji „Usługi przeglądania WMS i WMTS„ szczegółowo opisano dostępne usługi przeglądania (WMS i WMTS) w odniesieniu do źródłowych zbiorów danych.

Poszczególne pozycje w swoim opisie zawierają informacje o rodzaju usługi (WMS/WMTS), jej nazwie oraz adresie. Dodatkowo użytkownik po kliknięciu w symbol „” ma możliwość przetestowania działania usługi, bo uruchamiany jest wtedy geoportal z automatycznym utworzeniem warstwy informacyjnej, której treść pochodzi z odpowiedniej usługi. Taka warstwa umieszczona zostaje zawsze na górze drzewka warstw.

W niniejszej sekcji będą także w przyszłości opisywane wszystkie nowe usługi uruchamiane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Uwaga:

Ze względów organizacyjnych adresy niektórych usług mogą mieć zmienione adresy, dlatego osoby korzystające z nich prosimy o sprawdzenie i ewentualną aktualizację w swoich serwisach.