Powrót

22.10.2021 56 geodetów z nowymi uprawnieniami zawodowymi

19 - 22 października 2021 r. do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4, 5  przystąpiło łącznie 69 osób.

Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej:

  • część ogólną (testową) zdawało 69 osób, zdało 61 osób;
  • część szczegółową zdawało 61 osób, zdało 57 osób.

Część ustną zdawało 57 osób, zdało 56 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 56 osób.

Kolejne egzaminy odbędą się 16 - 19 listopada 2021 r.


Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.

Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.