Powrót

22.10.2021 Ewa Surma z GUGiK moderatorem panelu „SDI & Digital Cadaster” podczas Geospatial World Forum 2021

Dwugodzinny panel dyskusyjny po hasłem „SDI & Digital Cadaster” (infrastruktura danych przestrzennych i kataster cyfrowy) odbył się drugiego dnia konferencji Geospatial World Forum 2021 (zorganizowanej w dniach 20-22 października 2021 r. w Amsterdamie). W dyskusji prowadzonej przez Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i Informacji Publicznej GUGiK Ewę Surmę uczestniczyli specjaliści w dziedzinie infrastruktury danych przestrzennych i cyfrowego katastru z całego świata m.in. z Finlandii, Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii, Egiptu, Nigerii i Holandii.

Dyskutowano na temat znaczenia rzetelnych i łatwo dostępnych danych przestrzennych dla rozwoju państw oraz współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i państwowym w dziedzinie ich tworzenia i udostępniania. Wskazano również różnorodne praktyczne przykłady wykorzystania infrastruktury danych przestrzennych oraz przybliżono proces tworzenia katastru w Afryce. Szczególnie została zwrócona uwaga na potrzebę poprawy jakości danych przestrzennych oraz zwiększenie możliwości ich udostępniania społeczeństwu w sposób cyfrowy, gdyż prowadzenie katastru dostępnego online umożliwia podejmowanie lepszych decyzji planistycznych i zmniejszenie kosztów gospodarowania przestrzenią na różnych szczeblach zarządzania. Więcej informacji na temat panelu dyskusyjnego dostępne jest na stronie organizatora: https://geospatialworldforum.org/technical-sessions.asp#Digital-Cadaster

Rys. 1. Zdjęcie przedstawiające Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewę Surmę prowadzacą panel dyskusyjny