Powrót

22.10.2021 Z serwisu eRolnik wprost do Geoportalu

W wyniku podpisanego 13 października 2021 r. porozumienia pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa odpowiedzialnym za serwis eRolnik, od 22 października 2021 r. możliwe jest bezpośrednie przejście z tego serwisu do portalu geoportal.gov.pl, wykadrowanego na widoku danej działki.

Ilustracja przedstawia wykaz działek z sewisu eRolnik z zaznaczonym przyciskiem przenoszącym użytkownika do geoportalu.

W tym celu wystarczy odszukać w wykazie wybraną działkę ewidencyjną, a następnie kliknąć przycisk „GEOPORTAL”, który przekieruje użytkownika wprost do Geoportalu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, bez zaawansowanej znajomości systemów informacji przestrzennej, użytkownik będzie mógł zapoznać się z położeniem i otoczeniem danej działki w Geoportalu Krajowym oraz sprawdzić czy nieruchomość nie leży w obszarze chronionym lub zagrożenia powodziowego.

Ilustracja przedstawia zrzut z geoportalu z zaznaczoną działką Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Portal eRolnik to kolejny serwis wykorzystujący linkowanie do Geoportlu w celu prezentacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków. Pierwszym serwisem (02.11.2018 r.) w którym wykorzystano przedstawioną funkcjonalność był serwis Elektroniczne Księgi Wieczyste.