Powrót

22.12.2020 Pierwszy powiat odbiera zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W dniu 17 grudnia 2020 r. w powiecie mińskim uruchomiono mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN.

Uruchomiona funkcjonalność jest bardzo oczekiwana przez wszystkie powiaty, ponieważ eliminuje dziesiątki tysięcy pism papierowych z zawiadomieniami o zmianach w księgach wieczystych i znacznie usprawnia proces prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Od 17 grudnia 2020 r. zostało drogę elektroniczną przekazane 379 zawiadomień, z których blisko połowa została już przetworzona przez powiat.

W niedalekiej przyszłości uruchomienie zostanie również wysyłanie drogą elektroniczną zawiadomień z ewidencji gruntów i budynków do sądów rejonowych.

Opisywana komunikacja w powiecie mińskim odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków e-property firmy Geo-System Sp. z o. o. W najbliższym czasie funkcjonalności zostaną uruchomione także w innych systemach, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. Obecny stan wdrożenia interfejsów w programach poszczególnych firm przedstawia załączona tabela.