Powrót

22.12.2021 Aktualizacja bazy BDOT10k dla powiatu tarnowskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany w 2021 roku zbiór danych BDOT10k
dla obszaru powiatu tarnowskiego w województwie małopolskim.

Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zakres nowych danych przedstawiamy na poniższej ilustracji.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia obszar powiatu objętego aktualizacją zbioru danych BDOT10k.

 Zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dostępne są w Portalu BDOT10k a jednocześnie można je bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie: Dane do pobraniaTopografiaBaza Danych Obiektów Topograficznych

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zaktualizowany zbiór danych BDOT10k dla fragmentu powiatu tarnowskiego w Portalu BDOT10k oraz w usłudze Baza Danych Obiektów Topograficznych.

Do wizualizacji danych BDOT10k można wykorzystać dostępną w repozytorium oprogramowania QGIS wtyczkę „BDOT10k_GML_SHP”, opracowaną i udostępnioną przez zespół GUGiK.

 

Rys. 3 Ilustracja przedstawia lokalizację wtyczki BDOT10k_GML_SHP w repozytorium wtyczek programu QGIS.