Powrót

23.01.2020 Zarządzenie Premiera w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN

Zarządzenie Premiera w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju ZSIN

Premier Mateusz Morawiecki podpisał Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Zgodnie z nim w skład Zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący – jest nim Główny Geodeta Kraju
 • dwaj Wiceprzewodniczący, którzy są przedstawicielami:
  • Ministra Sprawiedliwości,
  • ministra właściwego do spraw finansów publicznych

oraz pozostali członkowie - przedstawiciele:

 • Ministra Obrony Narodowej,
 • ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
 • ministra właściwego do spraw środowiska,
 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 • Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.