Powrót

23.03.2022 Dezinformacja na stronie internetowej UODO

Po spotkaniu Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukazała się dezinformacja na temat tego spotkania. UODO tendencyjnie  zinterpretował relację ze spotkania podaną na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. UODO sugeruje mianowicie, że RPO podziela stanowisko UODO w nierozstrzygniętym sporze z GGK o publikację numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl.  Przypominamy, że ostatecznego rozstrzygnięcia tego sporu dokona NSA, do którego GGK złożył skargę kasacyjną.

 

Zdjęcie ze Spotkania Marcina Wiącka z Głównym Geodetą Kraju, fot. Grzegorz Krzyżewski/BRPO