Powrót

23.03.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

23 marca 2021 r. w powiatach aleksandrowskim i mieleckim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r., natomiast w kolejnych 15 lutego 2021 r. (wołomińskim) oraz 2 marca 2021 r. (piaseczyńskim). Od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 6 300 zawiadomień elektronicznych.

Opisywana komunikacja w powiatach aleksandrowskim i mieleckim odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków EWOPIS firmy GEOBID Sp. z o. o. Dotychczas wymiana zawiadomień odbywała się wyłącznie z wykorzystaniem programu e-property firmy Geo-System Sp. z o. o. Obecny stan wdrożenia interfejsów w programach poszczególnych producentów przedstawia załączona tabela.