Powrót

23.03.2021 Numeryczny Model Terenu – dostępny w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS dotyczącą Numerycznego Modelu Terenu. Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WCS/DigitalTerrainModel

Usługa WCS (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych zapisanych w modelu rastrowym, jak np. ortofotomapa czy dane numerycznego modelu terenu. Wykorzystując usługę WCS użytkownik pobiera dane w postaci rastra, który dalej może wykorzystywać zgodnie ze swoimi potrzebami.

Dane NMT otrzymywane z udostępnionej usługi WCS mogą być wizualizowane na różne sposoby.

             1. Wizualizacja w formie rastrowej:

             2. Wizualizacja za pomocą cieniowania:

             3. Wizualizacja za pomocą warstwic:

W celu wykorzystania danych można skorzystać z dowolnego oprogramowania posiadającego funkcję klienta WCS, np. QGIS.

Poniżej wskazano wybór sposobu wizualizacji danych w oprogramowaniu QGIS.