Powrót

23.04.2020 Rozszerzenie funkcjonalności usługi NMT

W serwisie www.geoportal.gov.pl rozszerzyliśmy funkcjonalność usługi Numerycznego Modelu Terenu o prezentację informacji dotyczących współrzędnych punktu w układzie WGS84. Dane dostępne są w postaci dwóch formatów zapisu: stopni i części dziesiętnych oraz stopni, minut i sekund. Narzędzie można wykorzystać do określania lokalizacji obiektów we współrzędnych BL.

Aby uzyskać informacje o punkcie należy w portalu mapowym skorzystać z narzędzia „Identyfikacja”(domyślnie zawsze włączona) i kliknąć w wybranym punkcie mapy lewym przyciskiem myszy. Następnie wybrać „WMS, Wyznaczanie wysokości” i uzyskuje się wówczas dostęp do informacji o danym punkcie, jego wysokość nad poziomem morza oraz współrzędne w układach 1992 oraz WGS84.