Powrót

23.05.2019 Możliwość zgłaszania uwag dla punktów podstawowej osnowy poziomej

Zgodnie z zapowiedzią Głównego Geodety Kraju w serwisie geoportalu.gov.pl została dodana funkcjonalność umożliwiająca zgłoszenie uwag o stanie punktów podstawowej osnowy poziomej.

Do zgłaszania uwag jest wykorzystywany serwis geoportal.gov.pl, w którym w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych” dostępna jest pozycja „Osnowa”, w niej „Osnowa pozioma ”, a następnie warstwy „Osnowa pozioma-fundamentalna” i „Osnowa pozioma - bazowa”. Jeśli klikniemy na wybranym punkcie osnowy, to wtedy oprócz jego podstawowych atrybutów zobaczymy pozycję „Zgłoś uwagę do punktu”.

Formularz „Uwagi do danych” umożliwia przesłanie uwag do poszczególnych punktów osnowy wraz z ich szczegółowym opisem. Wysłanie zgłoszenia wymaga podania maila użytkownika. Zachęcamy Państwa do korzystania z nowej funkcjonalności i zgłaszania uwag wszędzie tam, gdzie zauważycie Państwo problemy w korzystaniu z punktów osnowy.

Funkcjonalność jest także dostępna dla użytkowników usługi WMS (http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_OSNOWA_WMS/MapServer/WMSServer), w stosunku do podstawowej osnowy poziomej i wysokościowej, gdzie przez wykorzystanie funkcji GetFeatureInfo można także takie uwagi przesyłać.