Powrót

23.05.2019 Nowa funkcjonalność w usłudze ULDK

Usługa lokalizacji działek katastralnych ULDK została wyposażona w dodatkową funkcjonalność jaką jest agregowanie kilku obiektów ewidencyjnych (działek, obrębów, czy gmin) do jednej wspólnej geometrii. Funkcja działa w oparciu o identyfikatory agregowanych obiektów.

Przykłady wywołania i uzyskane efekty przedstawiono poniżej:

Utworzenie poligonu z dwóch działek

http://uldk.gugik.gov.pl/?request=GetAggregateArea&id=141201_1.0001.4767,141201_1.0001.4768

Utworzenie multipoligonu z trzech działek ewidencyjnych

http://uldk.gugik.gov.pl/?request=GetAggregateArea&id=141201_1.0001.4767,141201_1.0001.4768, 141201_1.0001.4770/2

Wszystkie szczegóły techniczne związane z usługą wraz z opisem wszystkich parametrów wywołania znajdują się na stronie http://uldk.gugik.gov.pl