Powrót

23.07.2020 Testowe pobieranie Numerycznego Modelu Terenu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano nową warstwę, która umożliwia użytkownikom testowe pobieranie danych numerycznego modelu terenu (NMT). Dostęp do usługi znajduje się w grupie „Dane do pobrania”.

Obecnie jest to warstwa testowa dająca zestaw danych o charakterze testowym. Od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (31 lipca 2020 r.) będzie to produkcyjna usługa, służąca do pobierania właściwych danych numerycznego modelu terenu.