Powrót

23.07.2021 51 geodetów zdobyło uprawnienia zawodowe

Kolejne egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4 i 5, odbyły się 20 - 23 lipca 2021 r. Do tej sesji przystąpiło łącznie 76 osób.

Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

Część ogólną zdawało 76 osób, zdały 72 osoby;

Część szczegółową zdawały 72 osoby, zdało 55 osób

W egzaminach ustnych wzięło udział 55 osób, zdało 51 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 51 osób.

 

Przypominamy, że opublikowaliśmy przykładowy test na uprawnienia, dzięki któremu można dobrze przygotować się do egzaminów. 

 

Kolejne egzaminy odbędą się w dniach 21 - 24 września 2021 r.