Powrót

23.07.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miast Dębica i Tarnów o łącznej powierzchni ok. 213 km2:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,
  • ortofotomapa o pikselu 0.10 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o oczku 1 m.

Prace zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach umów na opracowanie ortofotomapy (części 7 i 9).

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS, WFS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.