Powrót

23.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla obszaru miast Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Międzyrzecz (woj. lubuskie), Malbork, Kościerzyna, Człuchów (woj. pomorskie), Piła, Koło (woj. wielkopolskie), Kłodzko, Kamienna Góra, Oława (woj. dolnośląskie) oraz dla części aglomeracji śląskiej o łącznej powierzchni ponad 1700 km2:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m lub 0.05m,
  • ortofotomapa o pikselu 0.10 m lub 0.05 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 5,6,7,9 zamówienia z 2021 r.

Nowo przyjęta ortofotomapa dla m. Malbork w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Skorowidze prezentujące zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla m. Malbork