Powrót

23.09.2021 Pierwsze wydanie Open Maps for Europe od EuroGeographics

Stowarzyszenie europejskich agencji geodezyjnych, kartograficznych i katastralnych EuroGeographics, którego GUGiK jest członkiem, uruchomiło pierwsze wydanie portalu Open Maps for Europe - https://www.mapsforeurope.org/.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia stronę główną portalu Open Maps for Europe

Za jego pośrednictwem użytkownicy mogą teraz uzyskać otwarty dostęp do darmowych map w ramach czterech otwartych zbiorów danych.

 

EuroRegionalMap – wielotematyczne otwarte dane topograficzne w skali 1:250000 – dane wstępne dostarczone przez 31 urzędów kartograficznych, katastralnych i ewidencji gruntów.

EuroGlobalMap – wielotematyczne otwarte dane topograficzne w skali 1:1000000 – dane obejmujące 55 krajów i terytoriów w regionie Europy.

EuroDEM – cyfrowy, otwarty model ukształtowania terenu w skali 1:100000 – dane wysokościowe dostarczone przez 26 urzędów kartograficznych, katastralnych i ewidencji gruntów.

Open Gazetteer – wiarygodne wielojęzyczne nazwy geograficzne – dane dostarczane przez 36 krajowych urzędów kartograficznych, katastralnych i ewidencji gruntów.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia okno przeglądania danych dostępnych dla obszaru Polski w ramach portalu Open Maps for Europe

Open Maps for Europe udostępnia bezpłatne mapy z ponad 40 krajów europejskich. Umożliwia przeglądanie i pobieranie otwartych zbiorów danych utworzonych przy użyciu map krajowych, informacji geoprzestrzennych i informacji o gruntach z oficjalnych, krajowych źródeł członków EuroGeographics.