Powrót

23.10.2019 Jubileusz 100-lecia AGH

W głównych uroczystościach z okazji jubileuszu 100-lecia AGH w Krakowie wzięła udział Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka. Na ręce rektora AGH prof. Tadeusza Słomki złożyła list gratulacyjny wystosowany przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego, który napisał między innymi „Jestem pełen uznania dla działalności i osiągnięć, które napawają dumą nie tylko środowisko naukowców, ale i wszystkich Polaków. Przez lata wypracowany program dydaktyczny pozwala na rozwój młodych adeptów nauk ścisłych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zatem dziękuję za trud włożony w edukację kolejnych pokoleń, które wychodząc spod skrzydeł Akademii Górniczo Hutniczej wysławiają jej dobre imię poprzez rzetelną pracę, głęboką wiedzę i fachowość.” Do najważniejszych wydarzeń zwieńczających jubileusz należały uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 100-lecia AGH oraz 101. Inauguracji Roku Akademickiego, a także widowisko teatralno-muzyczne „Kids of Evolution”. W obchodach uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.