Powrót

23.11.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w województwach pomorskim i śląskim, gdzie 66% operatów jest przyjmowanych do zasobu w postaci elektronicznej.

Wykres przedstawiający poziom informatyzacji operatów elektronicznych w poszczególnych województwach: pomorskie 66%; śląskie 66%; warmińsko-mazurskie 50%; podlaskie 50%; małopolskie 47%; mazowieckie 43%; opolskie 43%; dolnośląskie 43%; zachodniopomorskie 42%; lubuskie 42%; łódzkie 39%; świętokrzyskie 38%; kujawsko-pomorskie 37%; wielkopolskie 34%; podkarpackie 21%; lubelskie 11%;

Aktualny stan wdrożenia we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Tabela z informacjami o poziomie informatyzacji operatów elektronicznych w poszczególnych województwach przedstawiająca odpowiednio: procent informatyzacji, liczbę wszystkich operatów, liczbę elektronicznych i liczbę tradycyjnych. pomorskie- 66%; 67572; 44602; 22970 śląskie- 66%; 84148; 55587; 28561 warmińsko-mazurskie- 50%; 34505; 17247; 17258 podlaskie- 50%; 28603; 14187; 14416 małopolskie- 47%; 106685; 49854; 56831 mazowieckie- 43%; 139248; 60267; 78981 dolnośląskie- 43%; 58495; 25298; 33197 opolskie- 43%; 19278; 8276; 11002 lubuskie- 42%; 22318; 9483; 12835 zachodniopomorskie- 42%; 41071; 17201; 23870 łódzkie- 39%; 60957; 23594; 37363 świętokrzyskie- 38%; 27648; 10417; 17231 kujawsko-pomorskie- 37%; 54516; 20437; 34079 wielkopolskie- 34%; 96406; 32872; 63534 podkarpackie- 21%; 66973; 13949; 53024 lubelskie - 11%; 49040; 5344; 43696 suma - 957463; 408615; 548848

Jak widać na podstawie całościowej informacji z 10 miesięcy 2021 r., z przyjętych 957 362 operatów 408 593 było w postaci elektronicznej, co stanowi 43% ogólnej liczby przyjętych operatów.