Powrót

23.11.2022 p. o. GGK Alicja Kulka na konferencji Permanent Committee on Cadastre(PCC)

W formie hybrydowej w dniach 22-23 listopada 2022 r. odbywa się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) połączone z warsztatami EuroGeographics. Spotkanie zorganizowano w ramach programu Prezydencji Czech w Radzie UE. Tematem przewodnim wydarzenia jest: “Cadastre Role in Information Support of the Infrastructure Development Necessary for Enhancement Energy Independence and Meeting Environmental Goals”. W konferencji w Pradze bierze  udział również Marcin Grudzień Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach.

Podczas konferencji omawiany jest system katastralny, który odgrywa kluczową rolę w budowaniu kompleksowych systemów informacyjnych. Obecne wymagania i nowe wyzwania, przed którymi stoją kraje UE, zwłaszcza w dziedzinie energetyki, są również wyzwaniami dla europejskich agencji i urzędów katastralnych.

Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji, w tym Alicję Kulkę p.o. GGK, Marcina Grudnia Dyrektora Dep. KN

Zdjęcie przedstawia prelegenta w czasie wystąpienia.

Zdjęcie przedstawia fragment prezentacji.

Zdjęcie przedstawia fragment prezentacji.

Zdjęcie przedstawia fragment prezentacji.