Powrót

23.12.2019 Dwie ortofotomapy w Geoportalu

W związku z planami wykonywania w cyklu dwuletnim dla całej Polski ortofotomapy o pikselu 25 cm oraz ortofotomapy o pikselu 10 cm lub ewentualnie mniejszym dla większych miast, ale z rocznym przesunięciem, obszar każdego większego miasta będzie aktualizowany corocznie albo ortofotomapą o pikselu 25 cm, albo ortofotomapą o pikselu 10 cm lub ewentualnie mniejszym. Aby efektywnie wykorzystać takie informacje i nie przysłaniać wysokorozdzielczej ortofotomapy przez ortofotomapę o pikselu 25 cm, utworzyliśmy drugą grupę usług dedykowanych tylko dla ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości:

  1. https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/HighResolution
  2. https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMTS/HighResolution

Zmiany zaszły także w serwisie www.geoportal.gov.pl, w którym w grupie „Ortofotomapa” wprowadzono dwie warstwy:

  1. Ortofotomapa standardowa
  2. Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości

Domyślnie włączona jest warstwa „Ortofotomapa standardowa”, ale dzięki przełącznikowi użytkownik zawsze może sprawdzić, czy na interesującym go terenie nie istnieje przypadkiem ortofotomapa o wyższej rozdzielczości i ewentualnie także aktualniejsza.

Obecnie funkcjonalność można zobaczyć na terenie miasta Koszalin i gminy Mosina, ale takich obszarów będzie w najbliższym czasie przybywać.