Powrót

23.12.2019 Nowe wyszukiwania w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy dwa nowe wyszukiwania: wyszukiwanie adresów oraz wyszukiwanie słupków kilometrowych dróg. Dostęp do obu wyszukiwań znajduje się w menu „Wyszukiwania”, które bazują na Uniwersalnej Usłudze Geokodowania UUG (https://services.gugik.gov.pl/uug).

W wyszukiwaniu adresów po wpisaniu nazwy miejscowości zostaniemy przybliżeni do niej. Po podaniu nazwy miejscowości i ulicy zostaniemy przybliżeni do jej środka, a po podaniu konkretnego numeru adresowego tj. miejscowości, ulicy i numeru zostaniemy przybliżeniu do odpowiedniego punktu adresowego. Jeśli warstwa prezentująca adresy jest wyłączona, to po wyszukiwaniu zostaje automatycznie włączona.

W drugim wyszukiwaniu dotyczącym słupków kilometrowych drogi należy podać numer drogi, a po spacji kilometr w postaci liczby całkowitej.