Powrót

23.12.2019 Specyfikacja usługi WMS do publikacji informacji o sieciach uzbrojenia terenu

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy specyfikację usług publikacji sieci uzbrojenia terenu (KIUT), przygotowaną przez zespół ds. opracowania standardów i wytycznych związanych z rozwojem wykorzystania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Aktualnie do usługi KIUT są podłączone wszystkie usługi WMS z jednostek samorządowych prowadzących bazy danych o uzbrojeniu terenu, ale nie wszystkie udostępniają obraz w jednakowy sposób. Opracowana specyfikacja określa wzorcowy standard prezentacji tych danych, który powinien zostać wdrożony w całym kraju, aby prezentacja uzbrojenia była zbliżona do prezentacji na ilustracji poniżej.

Jednocześnie do walidatora powiatowych usług sieciowych dodano możliwość kontroli podstawowych parametrów powiatowych usług WMS dotyczących uzbrojenia terenu.

Aktualny raport z walidatora przedstawiono na poniższej ilustracji.