Powrót

23.12.2020 Materiały archiwalne dotyczące osnów geodezyjnych do pobrania

W serwisie www.geoportal.gov.pl w pozycji „Dane do pobrania” i grupie warstw „Osnowa geodezyjna” dodaliśmy warstwę „Archiwalne Kartoteki Osnów”, która umożliwia pobieranie paczek materiałów archiwalnych:

  • w przypadku osnowy poziomej są to skany katalogów kartotekowych w układzie 1942,
  • w przypadku osnowy wysokościowej są to katalogi niwelacyjne Kronsztadt60.

W celu pobrania paczki danych należy kliknąć na interesujący nas zasięg katalogu w kroju układu 1942 i wybrać usługę WMS „Archiwalne Kartoteki Osnów”.

W paczkach materiałów archiwalnych znajdziemy:

  • katalogi kartotekowe w układzie 1942 - zawierające zeskanowane katalogi kartotekowe punktów osnów podstawowych, poligonizacji precyzyjnej oraz poligonizacji technicznej z danymi od powstania punktu do lat ’70 XX wieku. Kartoteki punktów osnowy zawierają współrzędne punktów w różnych układach archiwalnych – podstawowy - 1942 (pasy 3- i 6-stopniowe) oraz wcześniejsze, w zależności od wyznaczenia: Borowa Góra, lokalny, Ranberg G-K, Helmertum G-K, … Informacje te są poszukiwane przez geodetów przy modernizacjach i tworzeniu ewidencji gruntów.

  • katalogi niwelacyjne Kronsztadt60 – zeskanowane katalogi z 1960 r. (zielone książeczki), które zawierają dane linii niwelacyjnych po II kampanii pomiarowej. W katalogach zawarte są informacje zarówno o sieciach I i II klasy, jak również niwelacji lokalnej.