Powrót

23.12.2020 Zmiana rozporządzenia ws. „standardów”

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło proces legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie „standardów”. Podmioty biorące udział w konsultacjach publicznych otrzymały 22 grudnia 2020 r. stosowną informację e‑mailem.

Projekt przewiduje korekty w następujących obszarach:

  1. Podpisywania map do celów prawnych, map do celów projektowych oraz operatów technicznych wyłącznie podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym, co oznacza rezygnacja z możliwości stosowania profilu zaufanego;
  2. Wyłączenie obiektów liniowych z §31;
  3. Wprowadzenie obowiązku wykonywania szkicu polowego w przypadku wykonywania pomiaru;
  4. Doprecyzowania ust. 3 w §40 czyli kiedy można zmienić współrzędne punktów granicznych.

Uwagi do rozporządzenia można zgłaszać do 31 grudnia 2020 r.