Powrót

23.12.2021 Dynamika wzrostu liczby numerów porządkowych

Na przestrzeni ostatnich 2 lat liczba numerów porządkowych zgromadzonych w rejestrze PRG na podstawie prowadzonych przez gminy rejestrów adresowych zwiększyła się o ok. 300 tys. i wynosi obecnie 7 973 081. Statystykę nowych punktów adresowych z 2 ostatnich lat przedstawiono na wykresie.

Wykres przedstawiający liczbę nowych numerów porządkowych nadanych w roku 2020 i 2021: 2020-87 238, 2021-207 503

W ostatnich dwóch latach przybyło także 12 861 nowych ulic i placów, co daje ich aktualną liczbę 279 742. Przyrost nowych ulic w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres.

Wykres przedstawiający liczbę nowych ulic w roku 2020 i 2021: 2020-7 062, 2021-5 799