Powrót

23.12.2021 Stacje referencyjne na terenie województwa małopolskiego w pełni zarządzane przez GUGiK

Na podstawie umowy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Województwem Małopolskim stacje referencyjne, założone w ramach Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego, zlokalizowane w Tarnowie, Proszowicach, Nowym Sączu oraz w Nowym Targu, zostały przekazane w pełny zarząd Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i włączone w infrastrukturę systemu ASG-EUPOS.

Przejęcie stacji referencyjnych położonych na terenie województwa małopolskiego jest kolejnym elementem integracji segmentu stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, mającego na celu ujednolicenie standardu usług oferowanych przez ten system na terenie całego kraju.

W kolejnym etapie planowane jest przeprowadzenie modernizacji odbiorników GNSS pracujących na tych stacjach referencyjnych.

Rysunek przedstawia fragment mapy z lokalizacją stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS na terenie województwa małopolskiego

Rysunek przedstawia fragment mapy z lokalizacją stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS na terenie województwa małopolskiego