Powrót

24.01.2022 Rusza przetarg na opracowanie cyfrowej ortofotomapy

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie cyfrowej ortofotomapy o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla obszaru 34 miast leżących na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i śląskiego obejmujących 771 arkuszy w skali 1:5 000 w układzie PL-1992 (3801 km2).

Zamówienie zostało podzielone na dwie części :

Ilustracja przedstawia tabelę, do której link poniżej, z zakresami przetargu na opracowanie orotofotomapy w podziale na poszczególne częśći.

Tabela.xlsx

Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawiaja zakres planowanej do opracowania ortofotomapy w 2022 r.

Termin składania ofert mija 17 lutego 2022r. o godz. 12:00. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/opracowanie-cyfrowej-ortofotomapy

Ilustracja przedstawia zrzut z serwisu BIP GUGIK prezentujący ogłoszony przetarg na opracowanie ortofotomapy.