Powrót

24.02.2020 Oprogramowanie GEO-INFO zintegrowane z rejestrem PESEL

Firma Systherm-Info uruchomiła w oprogramowaniu GEO-INFO możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem interfejsu udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. Do korzystania z funkcjonalności w powiatach, oprócz odpowiedniego oprogramowania, potrzebny jest certyfikat oraz login i hasło dla poszczególnych użytkowników. Można je uzyskać w GUGiK po wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

Aktualna mapa powiatów korzystających z funkcjonalności widoczna jest w serwisie www.geoportal.gov.pl w warstwie „Komunikacja systemu EGiB z PESEL”, która znajduje się w sekcji „Specjalistyczne informacje geodezyjne”, w grupie warstw „Stan informatyzacji powiatów”.

Stan wdrożeń funkcjonalności w oprogramowaniu poszczególnych firm przedstawia załączona tabela:

W najbliższym czasie funkcjonalności będą uruchomione także w innych poprogramowaniach, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.