Powrót

24.03.2020 Zmarł prof. dr hab. inż. Bogdan Ney

Odszedł autorytet w dziedzinie geodezji i kartografii prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Ney.

Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Działał w licznych komitetach, radach, towarzystwach i stowarzyszeniach:

  • przewodniczący Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN (2003–2010),
  • przewodniczący Komitetu Geodezji PAN (1991–2002),
  • kierownik Centrum Upowszechniania Nauki PAN (1993-2002),
  • prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce (2001–2008),
  • przewodniczący Rady Naukowej IGiK (1996–2012),
  • przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej (2000–2003),
  • przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (2000–2016).

Profesor Bogdan Ney był autorem ponad 300 publikacji naukowych oraz wielu wystąpień na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i seminariach. Jego dorobek to m.in. 24 monografie, 6 podręczników oraz wiele innych opracowań. Wśród publikacji znajduje się ponad 50 pozycji obcojęzycznych. Recenzował ponad 100 artykułów do różnych wydawnictw, a także projekty badawcze.