Powrót

24.03.2021 Opublikowaliśmy ramowe zalecenia dotyczące metodyki kontroli w roku 2021

Główny Geodeta Kraju opublikował na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, sporządzone na podstawie art. 7a ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmodyfikowane opracowanie określające metodykę przeprowadzania kontroli w zakresach przyjętych działań priorytetowych.

Opracowanie ma na celu zapewnienie jednolitości w sposobie oceny przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego realizacji kontrolowanych zadań powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. Jednolite podejście do kontroli umożliwi pozyskanie zintegrowanej informacji sprawozdawczej, niezbędnej do oceny zadań realizowanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Zalecenia obejmują następujące działania priorytetowe:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków;
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
   1) stan usług danych przestrzennych,
   2) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych,
   3) stan cyfryzacji operatów,
   4) stan bieżącej cyfryzacji operatów,
   5) stan systemu do prowadzenia zasobu,
   6) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych,
   7) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli,
   8) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych;
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.