Powrót

24.05.2019 Stan wdrażania układu PL-EVRF2007-NH

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w geoportal.gov.pl warstwę z wizualizacją stanu wprowadzenia przez powiaty układu PL-EVRF2007-NH, który jest polską realizacją układu europejskiego (European Vertical Reference Frame). Warstwa nazywa się „Stan wdrożenia układu EVRF2007” i znajduje się w grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych”. Poszczególne kolory oznaczają:

  • niebieski – powiaty, w których w całości wdrożono nowy układ;
  • jasnoniebieski – powiaty, w których trwa wdrożenie układu;
  • biały – powiaty, które nie podjęły żadnych działań w kierunku wdrożenia;
  • czerwony –powiaty, z których nie otrzymano informacji zwrotnej.

Warstwa będzie na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów.

PL-EVRF2007-NH (ang. European Vertical Reference Frame) to polska realizacja europejskiego układu odniesienia wysokości EVRF2007 bazującego na łącznym wyrównaniu sieci niwelacji precyzyjnych krajów europejskich wg danych na rok 2007, dla którego poziomem odniesienia jest tj. H=0,000 poziom NAP, odpowiadający średniej historycznego pływu Morza Północnego zaobserwowanego w Amsterdamie. Średnia różnica wysokości pomiędzy poprzednim układem PL-KRON86-NH, a PL-EVRF2007-NH na obszarze Polski wynosi 0,1649 m. Konkretne różnice wysokości między modelami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH są opublikowane na warstwie „Model różnic wysokości”, o czym informowaliśmy 10 października 2018 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz 1247) od 1 stycznia 2020 r. układ PL-EVRF2007-NH będzie obowiązującym systemem wysokości w Polsce.