Powrót

24.05.2021 Nowa mozaika NDVI z SENTINELA dostępna w usłudze przeglądania WMS

W grupie warstw Dane specjalistyczne dodaliśmy nową warstwę prezentującą wartość znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji (NDVI - Normalized Difference Vegetation Index) dla obszaru Polski. Analizę opracowaliśmy na podstawie zobrazowań satelitarnych SENTINEL-2 w okresie sierpień-wrzesień 2020, czyli w tym samym, w którym przygotowaliśmy mozaikę RGB. Do kompozycji wykorzystaliśmy kanały B04 (RED) o długości fali 0.665 µm i B08 (NIR) o długości fali 0.842 µm. Linie mozaikowania są poprowadzone identycznie do tych w mozaice RGB.

NDVI bazuje na kontraście między największym odbiciem w paśmie NIR i największej absorbcji w paśmie RED:

Wartość wskaźnika przyjmuje wartości w zakresie <-1, 1>, przy czym im wyższa wartość wskaźnika, tym większa ilość biomasy, w szczególności:

  • Wartości ujemne wskaźnika reprezentują wody,
  • Niskie wartości wskaźnika (bliskie zeru) reprezentują odkryty grunt
  • Wartości wskaźnika powyżej 0.5-reprezentują roślinność zdrową