Powrót

24.06.2019 Wysokość terenu dowolnego miejsca w Polsce do odczytania w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Rzeźba terenu” udostępniono warstwę „Numeryczny Model Terenu”, która oferuje możliwość odczytania wysokości terenu w dowolnym punkcie leżącym na terytorium Polski. Wysokość punktu wyznaczana jest na podstawie algorytmów interpolacyjnych przygotowanych w oparciu o NMT z siatką 1 m x 1 m

Klikając w dowolny obszar w Polsce, przy włączonej warstwie „Numeryczny Model Terenu” wyświetli się informacja, w której znajdziemy m. in: współrzędne prostokątne miejsca kliknięcia w układzie 1992 oraz wysokość terenu wyznaczoną w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH.

Opisywana funkcjonalność geoportalu została przygotowana w oparciu o usługę WMS dostępną pod adresem:

http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/NumerycznyModelTerenu

Można ją zastosować w dowolnym oprogramowaniu wykorzystującym usługi WMS. W przyszłości usługa WMS będzie rozwijana m.in. przez dodanie innych systemów wysokościowych, w których zwracana jest wysokość terenu.

Wysokości terenu można również odczytać z mapy topograficznej dostępnej w grupie warstw „Dane topograficzne”. Jak widać na załączonej ilustracji, obie metody pozwalają na uzyskanie zbliżonych wartości. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nowa funkcjonalność pozwala na szybkie i sprawne określenie wysokości dowolnego punktu, co w przypadku map topograficznych wiązałoby się z dodatkowym manualnym wyznaczeniem wysokości w oparciu o punkty o znanych wysokościach lub warstwice.