Powrót

24.06.2022 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju ogłosił kolejny przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 6. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k na obszarze
2 województw: pomorskiego i wielkopolskiego dla 8 powiatów w podziale na następujące części:

Tabela

 

Zasięg terytorialny ogłoszonych przetargów przedstawia ilustracja:

Termin składania ofert mija 26 lipca 2022 r. o godz. 12:00. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList