Powrót

24.07.2019 Pikietaż – więcej informacji o drogach w geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Dane topograficzne”  w podgrupie „Sieć drogowa OpenStreetMap” dodano nową warstwę o nazwie „Pikietaż”, która udostępnia informację o pikietażu dróg. Informacja o kilometrażu prezentowana jest za pomocą punktów, określających miejsce na drodze poprzez podanie odległości od jej początku. Klikając w dowolny punkt kilometrażu, przy włączonej warstwie „Pikietaż” (domyślnie warstwa jest wyłączona!), wyświetli się informacja, w której znajdziemy m. in: oznaczenie drogi, kilometraż oraz odnośnik do źródła danych w serwisie OSM.

Grupa warstw „Sieć drogowa OpenStreetMap” udostępnia informacje o drogach gromadzone przez stowarzyszenie OpenStreetMap.