Powrót

24.08.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 267 powiatów, co stanowi ponad 70% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania utrzymuje się nadal w województwie wielkopolskim, w którym narady elektroniczne prowadzone są już w 32 powiatach (89% wszystkich powiatów).

Wykres przedstawiający poziom informatyzacji narad koordynacyjnych w poszczególnych województwach. wielkopolskie 89%,mazowieckie 76%,opolskie 71%,małopolskie 70%,podkarpackie 70%,warmińsko-mazurskie 67%, dolnośląskie 65%, pomorskie 63%, zachodniopomorskie 62%,kujawsko-pomorskie 59%,lubelskie 54%,śląskie 53%, łódzkie 52%, lubuskie 50%, podlaskie 44%, świętokrzyskie 36%

Aktualny stan wdrożeń we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Ilustracja przedstawia tabelę z informacjami o poziomie informatyzacji narad koordynacyjnych w poszeczególnych województwach. Na pierwszej pozycji jest województwo wielkopolskie z poziomem cyfryzacji 89% gdzie wszystkich powiatów jest 35, pełna informatyzacja w 30 powiatach, możliwość złożenia wniosku 1 powiat, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 1 powiat, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 3 powiaty, województwo mazowieckie 76% gdzie wszystkich powiatów jest 42, pełna informatyzacja w 31 powiatach, możliwość złożenia wniosku 1 powiat, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 1 powiat, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 9 powiatów, województwo opolskie 71% gdzie wszystkich powiatów jest 12, pełna informatyzacja w 31 powiatach, możliwość złożenia wniosku 1 powiat, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 1 powiat, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 9 powiatów, województwo małopolskie 70% gdzie wszystkich powiatów jest 22, pełna informatyzacja w 15 powiatach, możliwość złożenia wniosku 1 powiat, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 0 powiatów, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 6 powiatów, województwo podkarpackie 70% gdzie wszystkich powiatów jest 25, pełna informatyzacja w 15 powiatach, możliwość złożenia wniosku 4 powiaty, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 1 powiat, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 5 powiatów, województwo warmińsko-mazurskie 67% gdzie wszystkich powiatów jest 21, pełna informatyzacja w 13 powiatach, możliwość złożenia wniosku 2 powiaty, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 0 powiatów, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 6 powiatów, województwo dolnośląskie 65% gdzie wszystkich powiatów jest 30, pełna informatyzacja w 16 powiatach, możliwość złożenia wniosku 7 powiatów, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 0 powiatów, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 7 powiatów, województwo pomorskie 63% gdzie wszystkich powiatów jest 20, pełna informatyzacja w 11 powiatach, możliwość złożenia wniosku 0 powiatów, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 3 powiaty, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 6 powiatów, województwo zachodniopomorskie 62% gdzie wszystkich powiatów jest 21, pełna informatyzacja w 12 powiatach, możliwość złożenia wniosku 0 powiatów, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 1 powiat, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 7 powiatów, województwo kujawsko-pomorskie 59% gdzie wszystkich powiatów jest 23, pełna informatyzacja w 12 powiatach, możliwość złożenia wniosku 0 powiatów, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 3 powiaty, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 8 powiatów, województwo lubelskie 54% gdzie wszystkich powiatów jest 24, pełna informatyzacja w 9 powiatach, możliwość złożenia wniosku 8 powiatów, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 0 powiatów, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 7 powiatów, województwo podlaskie 44% gdzie wszystkich powiatów jest 17, pełna informatyzacja w 7 powiatach, możliwość złożenia wniosku 1 powiat, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 0 powiatów, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 9 powiatów, województwo świętokrzyskie 36% gdzie wszystkich powiatów jest 14, pełna informatyzacja w 4 powiatach, możliwość złożenia wniosku 2 powiaty, tylko możliwość przeprowadzenia narady elektronicznie 0 powiatów, nie rozpoczęto procesu cyfryzacji 8 powiatów.

Stan informatyzacji narad można na bieżąco monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Informatyzacja ZUD”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne” oraz podgrupie „Stan informatyzacji powiatów”.

Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów. Jeśli więc organ wdrożył system do prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej, a nie jest to widoczne na mapie, wówczas prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.