Powrót

24.09.2019 Rada Ministrów znosi funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.09.19r. poz.1803 w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rządowego Programu ZSIN. Rozporządzenie wchodzi w życie 24 września 2019r.  i na jego podstawie traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (Dz. U. z 2014 r. poz. 54 oraz z 2016 r. poz. 583).

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1803