Powrót

24.09.2021 Podpisano umowę na pomiar GNSS punktów podstawowej osnowy wysokościowej

23 września 2021 r. została zawarta umowa na pomiar metodą GNSS punktów osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem wyników, w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze kraju. W zakres prac wchodzi w szczególności:

  • wykonanie pomiarów na 90 wytypowanych punktach podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej lub na ich ekscentrach,
  • pomiar przewyższenia pomiędzy punktem a jego ekscentrem, metodą geometrycznej niwelacji precyzyjnej,
  • opracowanie danych pomiarowych wraz ze skompletowaniem operatu.

Prace wykona Konsorcjum Firm :

  1. Geokart-International Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum,
  2. Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c. – Członek Konsorcjum.

Zakończenie prac przewidziane jest na 10 grudnia 2021 r.


Ilustracja przedstawia na mapie Polski szkic rozmieszczenia punktów przewidzianych do pomiaru GNSS w ramach podpisanej Umowy na pomiar GNSS punktów osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem wyników, w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze kraju.