Powrót

24.11.2020 Nowe ortofotomapy i dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa podlaskiego o łącznej powierzchni ok. 9346 km2. Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe dane.

Nowo przyjęte dane można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie mapy.geoportal.gov.pl.